Διαλέξεις

• Αρχική Εκτίμηση και Αντιμετώπιση
• Αεραγωγός και Αερισμός
• Σοκ
• Κακώσεις Θώρακα
• Κακώσεις Κοιλίας
• Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις
• Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης

• Μυοσκελετικές Κακώσεις
• Εγκαύματα
• Κακώσεις από ψύχος
• Παιδικό Τραύμα
• Γηριατρικό Τραύμα
• Κακώσεις στην Γυναίκα
• Διακομιδή

Σταθμοί Επιδεξιοτήτων

• Βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη Αεραγωγού
• Στοματοτραχεικός και ρινοτραχειακός αεραγωγός
• Τοποθέτηση Λαρυγγικής μάσκας
• Στοματοτραχειακή διασωλήνωση
• Τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών γραμμών
• Διαγνωστική Περιτοναϊκή Πλύση
• Τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης θώρακα
• Κρικοθυρεοειδοτομή
• Ακινητοποίηση Πολυτραυματία
• Ακινητοποίηση καταγμάτων μακρών οστών και πυέλου

30 εικονικά σενάρια
αντιμετώπισης πολυτραυματία