Το Αμερικανικό Κολέγιο των Χειρουργών και το Ελληνικό Τμήμα του είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Η συμμετοχή κατ΄ άτομο στο πρόγραμμα καλύπτει την συνδρομή στο ACS, την αγορά του βιβλίου και τα έξοδα για τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα πειραματόζωα, πρωινά και μεσημεριανά γεύματα.

Επιτυχία

Για την ολοκλήρωση του Student Course απαιτούνται η πλήρης παρακολούθηση όλου του προγράμματος και η επιτυχία στις προφορικές και γραπτές δοκιμασίες.

Στις γραπτές εξετάσεις πρέπει να συμπληρωθεί σωστά το 80% των απαντήσεων.

H ταυτότητα που παίρνουν μετά την επιτυχία τους οι ιατροί ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου για 4 χρόνια

Μετά τα 4 χρόνια γίνεται πάλι πιστοποίηση με το refresher course.

Επιστροφή Διδάκτρων

• Επιστροφή διδάκτρων ή αλλαγή προγράμματος γίνεται μέχρι και 2 μήνες πριν την έναρξη του μαθήματος

• Μετά την αποστολή του βιβλίου επιστρέφεται μόνο το ήμισυ των διδάκτρων

• Δεν επιστρέφονται δίδακτρα σε ακυρώσεις του τελευταίου μηνός